smerfy
krasnoludki
pajacyki
pszczolki
biedronki
kotki
jagodki
sloneczka
motylki

Przedszkole Publiczne nr 16 w Radomiu

Przedszkole Publiczne nr 16
ul. Grenadierów 3
26-600 Radom

tel: 48 331 68 10

Oferta

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

 

Od kwietnia 2013r. przedszkole przystąpiło do akcji "Akademia zdrowego przedszkolaka".

"Akademia zdrowego przedszkolaka" to— organizator akcji prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, skierowanych do: przedszkolaków, ich rodziców oraz personelu placówek przedszkolnych. Jest ona cyklem kilku akcji tematycznych, skoncentrowanych wokół zdrowia i jego profilaktyki, takich jak: Piramida Żywienia Przedszkolaka, Zdrowy Przedszkolak, Mały Alergik, Bezpieczny Przedszkolak

 

"—Akademia Zdrowego Przedszkolaka" jest objęta patronatem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo. Jej akcje mają charakter ogólnopolski, a udział w nich bierze kilka tysięcy placówek z całego kraju.

Oferta programowa

ZESTAW PROGRAMÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16

W RADOMIU

obowiązujący w  r. szk. 2016/2017

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 16 zgodnie z procedurą dopuszczenia programów wychowania przedszkolnego do użytku przedszkolnego dopuszcza wymienione programy i włącza je do przedszkolnego zestawu programów na dany rok szkolny i etap edukacyjny.

L.p.

Nazwa programu

Autorzy

Wydawnictwo Autor

Numer dopuszczenia

Uwagi o realizacji

Data modyfikacji

1.

„Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej

Małgorzata Kwaśniewska

Wiesława Żaba-Żabińska

MAC EDUKACJA

PP16- PW-1/2009/10

Oddz. I, (3-latki)

Oddz. II, III (4-latki)

Oddz. IV (4, 5-latki)

Oddz. V, VI (5-latki)

Oddz. VII (4, 5-latki)

 

2.

„W krainie literek- bawimy się i czytamy”

Urszula Wołowiec

Program własny

PP16- PW-11/2013/14

Oddz. III (4-latki)

Oddz. VII (4, 5-latki)

 

3.

„Wesoła gimnastyka buzi i języka”. Program profilaktyki logopedycznej

Katarzyna Korczak

Milena Strzemecka-Pszczoła

Innowacja pedagogiczna

 

Oddz. I (3-latki)

Oddz. II, III (4-latki)

Oddz. IV (4, 5-latki)

Oddz. V, VI (5-latki)

Oddz. VII (4, 5-latki)

 

4.

„Program ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych przeznaczonych do pracy z dziećmi przedszkolnymi”

Marzena Radziejowska

Beata Ziętek

Program własny

PP 16- PW-6/2011/12

Oddz. VII (4, 5-latki)

 

5.

„Wsparcie na starcie”-program adaptacyjny

Zofia Bielecka

Program własny

PP16-PW-10/2013/14

Oddz. I (3-latki)

 

6.

„Uczymy się żyć razem”

Marzena Radziejowska

Program własny

PP16-PW-12/2013/14

Oddz. VII (4, 5-latki)

 

7.

„Z książką przez świat, program czytelniczy”

Milena Strzemecka-Pszczoła

Program własny

PP16-PW- 9/2012/13

Oddz. I (3-latki) Oddz. V, VI (5-latki)

Sierpień 2016

Zestaw programów obowiązuje od 01.09.2016r.

 

KODEKS WZOROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Zasady :

 • Dbamy o bezpieczeństwo własne i kolegów.
 • Akceptujemy wszystkich takimi jakimi są.
 • Przestrzegamy zasad współżycia społecznego.
 • Nie krzywdzimy nikogo i nikt nie może nas skrzywdzić.
 • Ponosimy konsekwencje własnego zachowania.
 • Podczas zabaw mamy prawo do wyboru towarzysza zabawy.
 • Konflikty rozwiązujemy w sposób cywilizowany , poprzez rozmowę i wyjaśnienia.
 • Negatywne emocje i stres rozładowujemy w sposób społecznie akceptowany nie krzywdzący nikogo.
 • Nie wyrywamy zabawek, zabawką bawi się dziecko , które pierwsze ją wzięło, negocjujemy, dzielimy się zabawkami.
 • Zabawkę domową przynosimy w piątek , każdy sam pilnuje swojej zabawki.
 • Podczas zajęć zabawki odkładamy.
 • Każde dziecko sprząta po zabawie. Następną zabawkę bierzemy wtedy gdy odłożyliśmy na miejsce poprzednią.
 • Staramy się być życzliwi i uprzejmi, używamy zwrotów grzecznościowych : PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
 • Przychodząc witamy się , odchodząc żegnamy się z Panią i kolegami.
 • Staramy się utrzymywać porządek wokół siebie.
 • Dbamy o swój wygląd i estetykę ubrania.
 • Przestrzegamy poleceń nauczycieli.
 • Gdy nam coś dolega, boli lub gdy dzieje się z nami coś niedobrego zgłaszamy natychmiast do nauczyciela.
 • Okazujemy szacunek dorosłym i kolegom.
 • Szanujemy wolność i godność osobistą drugiego człowieka

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

NIEODPŁATNE:

 

Religia

dla dzieci 3 - 5 letnich

  organizowana jest za zgodą rodziców

Odbywać się będą dwa razy w tygodniu

Katechetka - s. Lidia Śpiewak                                                         

Katechetka – Małgorzata Myszka-Kobiałka  

                            

Język angielski

dla wszystkich dzieci

 Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Podgórska

Odbywać się będą dwa razy w tygodniu

 

Oddział I

14.20 - 14.35

Oddział II

14.00 - 14.15

Oddział III

13.40 - 13.55

Oddział IV

13.20 - 13.35

Oddział V

13.00 - 13.15

Oddział VI

10.00 - 10.30

Zajęcia rytmiczne

Prowadzący p. Tadeusz Krzyczkowski.

Odbywać się będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy

Oddział I

14.20 - 14.35

Oddział II

14.00 - 14.15

Oddział III

13.40 - 13.55

Oddział IV

13.20 - 13. 35

Oddział V

13.00 - 13.15

Oddział VI

8.30 - 9.00

 

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.